layout-wrota-lipiec2014-tlo-kultura

kultura.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2017

 

Nabór wniosków
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach
rozstrzygnięty!

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podczas sesji w dniu 30 maja 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/671/17 udzielił z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji w wysokości 3 600 000 zł dla 121 podmiotów – pobierz uchwałę.
Poniżej prezentujemy wyniki naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2017 roku.


Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2017 roku – POBIERZ


Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  ogłasza  nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych  na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2017.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Województwo Podkarpackie w 2017 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2017 ROKU

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
35-010 Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Uchwała Nr 264/5280/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2017 rok

2. Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

3. Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

4. Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

5. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytku

6. Wniosek o wypłatę dotacji

7. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkuPodkarpacki Informator Kulturalny

 KIK 2017

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Folklor Podkarpacia

Skarby Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Skansen Karpacka Troja

Muzeum Kresow w Lubaczowie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

 

teatr-siemaszkowej-baner

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

e-bib2

pbc

przeszlosc