layout-wrota-lipiec2014-tlo-kultura

kultura.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

styczeń 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2016

Rostrzygnięto nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2016

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa PoKarpackiego podczas sesji w dniu 30 maja 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/412/16 (POBIERZ) udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych  na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2016

Wykaz beneficjentów, którym została udzielona dotacja - POBIERZ


Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  ogłasza  nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych  na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2016.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Województwo Podkarpackie w 2016 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2016 ROKU

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
    Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
    35-010 Rzeszów
    al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1. Uchwała Nr 136/2900/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2016 rok (do pobrania ze strony internetowej)

2. Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego (do pobrania ze strony internetowej)

3. Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego (do pobrania ze strony internetowej)

4. Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (do pobrania ze strony internetowej)

5. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytku (do pobrania ze strony internetowej)

6. Wniosek o wypłatę dotacji (do pobrania ze strony internetowej)

7. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (do pobrania ze strony internetowej)Podkarpacki Informator Kulturalny

 KIK 2016

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Folklor Podkarpacia

Skarby Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Skansen Karpacka Troja

Muzeum Kresow w Lubaczowie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

 

teatr-siemaszkowej-baner

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

e-bib2

pbc

przeszlosc