Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej

Idea utworzenia Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej pojawiła się w 2013 roku, kiedy Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził „intencję utworzenia na terenie województwa podkarpackiego instytucji kultury, której celem będzie prowadzenie działalności na rzecz ochrony, promocji, tworzenia i upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej” (Uchwała Nr XXXVII/711/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego).

Projektowane muzeum ma być samorządową instytucją kultury udostepniającą zasoby dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego w formie cyfrowej, prowadzącą działalność edukacyjną i naukowo-badawczą. Będzie ono również centralnym punktem swoistego rodzaju unii muzealnej poświęconej ochronie dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zakłada się, że muzeum to ma pełnić funkcje koordynujące i integrujące prace instytucji kulturalnych i organizacji, które od wielu lat pełnią rolę strażników pamięci o Kresach.

Aktywność Muzeum będzie się przejawiać w trzech formach:

  • Instytucja Kultury – posiadająca stałą ekspozycję, organizująca wystawy czasowe, prowadząca działalność edukacyjną, badawczo naukową oraz realizująca inne aktywności w jej siedzibie.
  • Portal internetowy – prezentujący w formie cyfrowej istniejące, pozostające w zbiorach publicznych i prywatnych zasoby i obiekty, umożliwiający tworzenie nowych treści, gromadzenie nowych zasobów w postaci cyfrowej, w tym tworzenie archiwów społecznych przez lidera i partnerów,
  • Laboratoria lokalne – poprzez utworzenie sieci instytucji filialnych otrzymujących markę Muzeum. Udział w  pracach Muzeum odbywać się będzie za pośrednictwem tworzonych - na zasadach partnerstwa - pracowni lokalnych.

Prace przygotowawcze do realizacji I etapu tworzenia Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej rozpoczęły się w lipcu 2015 roku.

Kontakt w sprawie Muzeum:

Aleksander Konopek
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
tel. 17 747 59 20
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.