Otwarta Przestrzeń Kultury

Nagroda Marszałka "Otwarta Przestrzeń Kultury" przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa narodowego.

Ma na celu uhonorowanie twórców indywidualnych lub zespołów artystycznych w sposób szczególny i sprzyjający rozwojowi kultury województwa podkarpackiego, wyłonionych przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w nowych lub cyklicznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w formie prestiżowych konkursów, przeglądów, festiwali o randze wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Nagrodę stanowi gratyfikacja finansowa w kwocie od 3000do 15 000 brutto.

ZASADY PRZYZNAWANIA - pobierz

WNIOSEK  - pobierz