Nagroda Konkursowa

Nagroda Konursowa przyznawana jest w konkursie prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

Cele konkursu:

  1. pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat południowo-wschodniej Polski,
  2. prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i współczesnego potencjału rozwojowego,
  3. promocja województwa podkarpackiego i jego kultury umysłowej,
  4. wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach,
  5. inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz krzewienia kultury, tradycji i pomnożenia kapitału społecznego,
  6. wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty publicznej.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach:

  1. Prace dyplomowe prezentujące kulturę, historię, dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne, aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców oraz inne aspekty, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy. Podejmowane zagadnienia powinny mieścić się głównie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz w powiązanych z tymi obszarami dyscyplinach naukowych.
  2. Prace dyplomowe omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy (zwłaszcza w zakresie inteligentnych specjalizacji), innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które są w stanie poprawić jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu. Podejmowane zagadnienia powinny mieścić się w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych oraz technicznych i powiązanych z tymi obszarami dyscyplinach naukowych.

Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po 5 000 zł brutto. Pozostałe środki z dostępnej puli nagród przeznaczone są dla autorów prac wyróżnionych. O ich wysokości, nie mniejszej niż 1 000 zł, decyduje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

ZASADY PRZYZNAWANIA - pobierz

Karta zgłoszeniowa - pobierz

Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej - pobierz

Wzór rekomendacji pracy przez uczelnię - pobierz

Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz